Fizikalna terapija Beograd

Fizikalna terapija Beograd U fizikalnoj terapiji, obučeni stručnjaci procenjuju i leče abnormalne fizičke funkcije povezane sa, na primer, povredom, invaliditetom, bolešću ili stanjem. Licencirani fizioterapeuti mogu se naći u nizu zdravstvenih ustanova, uključujući ambulantne ordinacije, privatne ordinacije, bolnice, rehabilitacione...

Read More

Kineziterapija

Kinezioterapija je terapija zasnovana na pojmu pokreta tela (kinesis znači „kretanje“ na grčkom). Koristi pokret ili, obrnuto, koriguje kretanje kroz različite tehnike ili primenom ograničenja, kako bi telu omogućilo da nesmetano obavlja svoje mišićno-skeletne funkcije. Deluje uglavnom na mišićnom...

Read More

Masaža iscelitelj tela i duha

Živimo ubrzano, uz mnogo stresa, a previše sedenja. Naše telo, predviđeno za fizički rad i kretanje, konstantno se nalazi u položajima koji mu nisu prirodni, a dugim stagniranjem u jednoj pozi tokom rada, deformišemo telo, usporavamo krvotok i metabolizam,...

Read More