Kineziterapija

Kinezioterapija je terapija zasnovana na pojmu pokreta tela (kinesis znači „kretanje“ na grčkom). Koristi pokret ili, obrnuto, koriguje kretanje kroz različite tehnike ili primenom ograničenja, kako bi telu omogućilo...

Detaljnije