Fizikalna terapija Beograd

Fizikalna terapija Beograd U fizikalnoj terapiji, obučeni stručnjaci procenjuju i leče abnormalne fizičke funkcije povezane sa, na primer, povredom, invaliditetom, bolešću ili stanjem. Licencirani fizioterapeuti mogu se naći u...

Detaljnije

Kineziterapija

Kinezioterapija je terapija zasnovana na pojmu pokreta tela (kinesis znači „kretanje“ na grčkom). Koristi pokret ili, obrnuto, koriguje kretanje kroz različite tehnike ili primenom ograničenja, kako bi telu omogućilo...

Detaljnije